Contact:

Telefoon:

E-mail:

 

06 2787 5354

[Click] Contact en informatie

Uitzetting en ontruimingen

 

 
 
 

 

Orde op zaken stellen

 

 

Uitzetting en ontruiming, wat door goede communicatie vaak voorkomen kan worden. Maar er zijn grenzen.

 

 


 
Hoe gaat ontruimen in z'n werk?
Als verhuurder hoopt u er niet mee geconfronteerd te worden: een woningontruiming en uitzetting. Het is ook altijd verstandig om vooraf goed te beseffen wat u doet als u begint met verhuur van onroerend goed. Informeer eens naar de mogelijkheden van buitengerechtelijke incasso. Zo kunt u een mogelijke huurachterstand voorkomen. Neem hierover eens contact op met een ons om goed geïnformeerd te zijn. Hieronder leest u meer over het proces van een woningontruiming tot uitzetting.

 

Huurachterstand en dan?
Het gebeurt in iedere sector in de economie. Er wordt niet betaald, en de zorgen nemen toe. Als u verhuurder bent, is een wanbetaler een nog groter probleem dan normaal. In Nederland kennen we het systeem van huurbescherming. Dat betekent dat u als verhuurder ook rekening moet houden met de beperkingen die u hierdoor opgelegd zijn. Wist u dat u pas een gerechtelijke procedure tot ontruiming kunt starten na 3 maanden huurachterstand?

 

Gerechtelijke procedure
Als uw huurder ondanks al uw inspanningen niet betaalt, en de huurachterstand verder oploopt is een gerechtelijke procedure de enige mogelijkheid. Deze vindt altijd plaats voor een kantonrechter. Dat betekent dat de huurder ook zichzelf kan verdedigen. Maar regelmatig zult u geconfronteerd worden met een huurrecht advocaat. Ook als er sprake is van een wanbetaler, heeft u beslist nog niet per se gewonnen als verhuurder. De rechter kan ook het belang van de huurder en de omstandigheden in zijn afweging meenemen.

 

Na de uitspraak
Als de rechter u als verhuurder gelijk geeft, zal de verhuurder de woning moeten ontruimen. Wettelijk moet dat vonnis dan ook aan de huurder worden betekend door een deurwaarder in te schakelen. Daarna heeft de huurder 14 dagen de tijd om de woning te ontruimen, tenzij de rechter een andere periode heeft bepaald. Het is waarschijnlijk dat de huurder vervolgens zelf vrijwillig vertrekt. Gebeurt dat niet, dan zult u als verhuurder volgens de wet weer een vaste procedure dienen te volgen.

 

De uitzetting
Op de dag van de uitzetting zal de deurwaarder zich met de politie, slotenmaker en eventueel een verhuisbedrijf naar de woning begeven. De huurder die in gebreke is gebleven wordt uitgezet en de woning ontruimd. Eventuele inboedel wordt naar een opslag gebracht. Overigens zijn in principe alle kosten van een woningontruiming voor rekening van de huurder en deze kunnen fors oplopen.

 

Bijzondere omstandigheden
Het kan mogelijk zijn dat een deurwaarder bij een woningontruiming en uitzetting wordt geconfronteerd met bijzondere omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld zieke mensen, kinderen of ook huisdieren betreffen. In dat geval heeft de deurwaarder een zorgplicht. Hij zal – eventueel in overleg met gemeentelijke instanties - ervoor moeten zorgen dat er opvang komt voor mensen en/of dieren.

 

Probeer een uitzetting en ontruiming te voorkomen
Indien een huurovereenkomst eindigt in een uitzetting en ontruiming is dat niet alleen voor de huurder een kostbare en problematische aangelegenheid. Al krijgt de verhuurder uiteindelijk weer de beschikking over zijn onroerend goed, ook voor hem zal een dergelijke procedure zeer bezwaarlijk zijn en ook niet zonder kosten. Probeer daarom wanbetaling te voorkomen en informeer naar de mogelijkheden van buitengerechtelijke incasso. Een incassobureau kan, zeker in geval van huurovereenkomsten, veel problemen voorkomen.

   

Auteur: mr. E.C.Y. Cheung

   

   

Contact en informatie

Log In or Register