Contact:

Telefoon:

E-mail:

 

06 2787 5354

[Click] Contact en informatie

Re-organisatie en doorstart

 

 
 
 

 

 

 

Mofinso denk en doet in oplossingen!
  • (Verder) ondernemen, ongeacht eventueel opgelegde beperkingen
  • Verzorgen van doorstart, voor- of na faillissement
  • Afschermen van geld, goederen en tegen aansprakelijkheid
  • Vennootschap zonder Standard Business Reporting (SBR)
  • Recht op toevoeging juridische bijstand voor zelfstandigen
  • Oprichten en verkopen van binnen- en buitenlandse rechtsvormen
  • Toegang tot vermogende investeerdersgroep
  • Vijf voor twaalf oplossingen
  • Happy exit

 
Aanpak doorstart:
 
Doorstart wordt vaak gebruikt in combinatie met andere begrippen, zoals technisch faillissement. Om de aanpak van een doorstart te verduidelijken, dient kort ingegaan te worden op het doel van de doorstart.
 
Het doel van een doorstart is, het voortzetten van de gezonde onderdelen van de onderneming en de niet renderende onderdelen afstoten. Eén van de meest voor de hand liggende manieren is dit te doen, in combinatie met een technisch faillissement van de niet renderende onderdelen van de onderneming.
 
Alleen de gezonde onderdelen van de onderneming voortzetten:
 
Het heeft geen zin, het niet renderende deel van de onderneming voort te zetten, waarvan achteraf zal blijken dat het niet levensvatbaar meer was. Het is dus essentieel, dat er naast de niet renderende onderdelen, ook daadwerkelijk gezonde onderdelen van de onderneming aanwezig zijn. Of daar sprake van is, kan alleen worden beoordeeld aan de hand van een uiterst kritisch onderzoek.
 
In dat onderzoek zal moeten worden nagegaan of de onderneming nog wel een aansluiting met de markt heeft, of dat de oorzaak van de discontinuïteit te wijten is aan mismanagement. Dat is vaak één van de redenen, waardoor in de praktijk blijkt dat niet elke doorstart succesvol verloopt, waardoor het ogenschijnlijk gezonde deel van de onderneming enige tijd later opnieuw failliet gaat.
 
Mofinso heeft jarenlange ervaring bij het adviseren en realiseren van een doorstart en beschikt over een aantal goede opties om een doorstart voor U te realiseren.
 
Iedereen heeft recht op een tweede kans. Wij kennen de mogelijkheden en beschikken over de contacten. Indien U een doorstart overweegt, neem dan contact met ons op.

   

   

Contact en informatie

Log In or Register