Contact:

Telefoon:

E-mail:

 

06 2787 5354

[Click] Contact en informatie

MKB Coaching & Support

 

 

 
 
 

 

  • Coaching
  • Sales training
  • Interim Management
  • Netto winst bewaking
  • Artikel Break-Even monitoring

 
Geen organisatie zonder mensen:

 

Mensen zijn het belangrijkste in elke organisatie. In onderhandelingen gaat het echter om de mensen die de handtekening mogen zetten. Analyseren van de wederpartij, zowel persoon als organisatie, en wat de behoeften zijn, zien wij als even belangrijk als de inhoud van zaak in kwestie. Tact, professie en respect, zijn daarbij vaak doorslaggevende factoren, om onderhandelingen succesvol af te kunnen ronden.
 
In de teamgeest presteren mensen het best, door ze juist te- ondersteunen, stimuleren en aan te sturen. Wat de activiteiten van een organisatie ook zijn, het “doel” is waar het in elke organisatie om gaat. Echter, het doel nastreven, is waar veel mensen zichzelf graag toe beperken. Met het uiteindelijke doel voor ogen, nemen wij de taak op ons, te zorgen, dat de taken naar behoren worden vervuld. Wij zullen er dan ook alles aan doen, om iedereen zover te krijgen, dat de gestelde doelen ook daadwerkelijk worden bereikt, of liever nog, overtroffen. Volledige inzet van het hele team, zien wij daarbij als vanzelfsprekend.
 
Nooit meer onder Break-even:

 

De ervaring heeft ons geleerd dat dat voor, met name kleine bedrijven, nogal eens een probleem is. Met andere woorden: wat is de uiterste minimum verkoopprijs van elk individueel verkoop- item, zonder er, na aftrek van alle kosten, inbegrepen  alle exploitatie-,  personeel-, huisvesting-, transport-, accountant- en alle andere kosten, verlies op te maken. Met name belangrijk voor bedrijven, die met uitverkoop werken.
 
In dit kader, hebben wij een Bottom - Top, Multi level verkoopprijsmodule ontwikkeld. Met deze module kan de ondernemer eenvoudig bepalen, hoeveel Nettowinst hij per product wil genereren en welke verkoopprijs daarvoor nodig is. Vanuit dit gegeven berekent de module een aantal prijsniveaus, met als laatste niveau, Break-even. Indien het product op dit prijsniveau nog steeds in het schap ligt, is het tijd, dit product via een andere weg te slijten en de schapruimte voor nieuwe producten, vrij te maken.

   

   

Contact en informatie

Log In or Register