Contact:

Telefoon:

E-mail:

 

06 2787 5354

[Click] Contact en informatie

Excel - Access voorbeelden

 

 

 
 
 

 

 • Excel data export
 • Excel XML export
 • Excel spreadsheet ontwikkeling
 • Koppeling met Access database
 • Migratie naar Access databasestructuur
 • Automatisering middels Macro's en VBA
 • Specifieke Excel modules
 • Excel complexe formules
 • Online tabel publicatie
 • Trendverwachtingen
 • Excel SMS notificatie
 • Grafieken
 • Analyses
 • Macro’s
 • Filters

 


 
Excel spreadsheet vs. Access database:

 

Wellicht heeft uw organisatie meerdere afdelingen, zoals in de logistieke sector etc. Als dit het geval is, dan is het misschien het overwegen waard, uw Microsoft Excel structuur in een Microsoft Access database om te zetten. Zo houdt u overzicht en blijft alle data makkelijk toegankelijk.
 
Technisch gezien is een Excel een databasetoepassing. Excel kan daarom eenvoudig aan een database worden gekoppeld en ingelezen.
 
Grote voordelen van een database zijn o.a.:
 • Eén datebase, die altijd up to date, en tegelijk, voor alle gebruikers en toepassingen toegankelijk is
 • Inhoud en lay-out van de invoerformulieren op het beeldscherm, zijn beter op de wensen van de gebruikers af te stemmen
 • Uitermate geschikt voor data-analyse uit grote- of meerdere tabellen, eventueel gecombineerd met data-import uit spreadsheets
 • Databases zijn makkelijk in te zetten voor campagnes etc.
 • Database is overzichtelijker dan spreadsheets
 • Professionelere uitstraling en printuitvoer

In geval Excel toch Uw voorkeur heeft, dan kan dat natuurlijk ook.
 
Graag informeer en adviseer ik u, over uw specifieke situatie.

 

 

Contact en informatie

 

 

 

 

 


 

Om u een indruk te geven:

 

 
Verkoopprijsberekening module
 
Elk product heeft een verkoopprijs, maar hoe worden de individuele verkoopprijzen bepaald?
 
Zachte Top - Bottom methode:
Deze methode is de meest gebruikte en rekent van Bruto omzet naar Netto Winst. Dit geeft als resultaat, de totale Netto Winst aan het eind van het boekjaar, in de volgende jaarrekening.
 
Na berekening! Dus afwachten wat het bedrijfsresultaat zal zijn.
Maar wat heeft u op dit moment aan achteraf informatie?
 
 
Om een goede verkoopprijs te kunnen stellen, wilt u graag weten:
 • Wat is het aandeel van elk individueel product dat u verkoopt in de totale Netto Winst van de onderneming aan het eind van het boekjaar?
 • Is de huidige verkoopprijs van elk individueel product dat u verkoopt voldoende winstgevend om - na ratio - alle kosten te kunnen betalen en Netto Winst te genereren?
 • Wat is de Break-Evenpoint-prijs van elk individueel product dat u verkoopt?
 • Op welk prijsniveau moet u van producten afscheid nemen, om voor nieuwe producten stellingruimte vrij te maken?
Om deze informatie beschikbaar te krijgen, heb ik de Harde prognose Bottom - Top module ontwikkeld.
 
De Harde prognose, Bottom - Top methode: 
Vanuit een gestelde Nettowinst in de volgende jaarrekening, wordt, rekeninghoudend met de (totale) inkoopprijs van het (samengestelde) product, en alle variabelen en vaste kosten, percentage productafschrijving, uitverkoop, acties en eventueel te verwachten valutaire schommelingen etc., vooraf de verkoopprijs van elk individueel product berekend, eventueel met een aantal verschillende prijslevels, variërend van de product-maximaalprijs tot het product-Break-Evenpoint.
 
Alle data kan uit de voorgaande jaarrekening worden gefilterd en vervolgens naar believen worden aangepast.
 
Met een degelijk en consequent regime, is de geld en goederenstroom perfect te monitoren en zijn de variabelen factoren zeer beperkt. In tegenstelling tot sturen op de Top - Bottom berekening (na-berekening), stelt dit systeem u in staat, vroegtijdig te sturen op actuele marktperikelen c.q. markt-prijsvorming. Tevens is dit een mooi mechanisme om uw kosten en inkopers scherp te houden.
 
Graag informeer en adviseer ik u, over uw specifieke situatie.

 

 

Contact en informatie

Log In or Register